Biologinen raudan ja humuksen poisto

Allwatecin kehittämä tehokas menetelmä biologiseen raudan ja humuksen poistoon.

Allwatecin kehittämä menetelmä koskee biologista raudan ja humuksen poistoa. Raudan poistuminen kuluttaa alkaliteettia, joten suodattimelle tulevan veden pH säädetään oikealle tasolle rautapitoisuudesta ja humuksesta riippuen.

Kehitetylle menetelmälle on tyypillistä:

  • Hapon annostelulla alennettu pH, jolla estetään raudan kemiallinen hapettuminen ja mahdollistetaan humuksen poisto
  • Saostuskemikaalia (polyalumiinikloridi, ferrisulfaatti, tms.) ei tarvita
  • Hapetuskemikaalia (esim. kaliumpermanganaatti, natriumhypokloriitti) ei tarvita
  • Prosessi on ympäristöystävällinen
  • Huuhteluvesimäärä on minimaalinen
  • Prosessi helposti täysin automatisoitavissa vähän työtä vaativaksi
  • Säästetään investointikustannuksissa
  • Käyttökustannukset alenevat merkittävästi