Koulutus- ja asiantuntijapalvelut

Vesijohtojen laatuongelmien ratkaisut ovat osaamisaluettamme.

Autamme laitosten prosessiongelmien ratkaisemisessa ja prosessien optimoinnissa. Kauttamme saatte käyttöönne alan huippuasiantuntijoita joko lyhempiin tai pidempiin toimeksiantoihin. 

Veden hankinta ja käsittely

Prosessin toimivuuden tarkastelu

Pinta- ja pohjaveden hankinta

Käsittelyn optimointi

Desinfiointivaihtoehdot

Jäteveden käsittely

Prosessien optimointi 
(esim. kemikaalit ja ilmastus)

Prosessien toimivuuden tarkastelu

Vesihuoltoverkostot

Veden laatuongelmien selvitys

Kunnossapitosuunnitelmien teko

Desinfioinnit

Uusien putkien käyttöönotto

Koulutukset

Puhdistuksen, desinfioinnin ja koeponnistuksen teoria- ja käytännön koulutukset.

Konsultointi

Laatujärjestelmien soveltaminen

Vesihuoltolaitosten sopimuspalvelut